ေမဓါဝီဘဏ္ခြဲၾကီးအား ဖြင့္လွစ္ျခင္း

၂.၁၀.၂၀၁၈ (အဂၤါေန႔) မွစ၍ ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္လီမိတက္၏ ဘဏ္ခြဲျဖစ္ေသာ ေမဓါဝီဘဏ္ခြဲၾကီးအား ဖြင့္လွစ္၍ ဘဏ္လုပ္ငန္း ကိစၥအရပ္ရပ္အား ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

အမွတ္-၁၂၇ (ေျမညီထပ္) ၊ ေမဓါဝီလမ္းမၾကီး ၊ (ဆ) ရပ္ကြက္ ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။

Related Posts

ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္လီမိတက္၏ MOB & UnionPay Grand Lucky Draw Promotion Program မွ စတုတၳအၾကိမ္ (Final) ကံထူးရွင္မ်ားအား ဆုေပးအပ္ ခ်ီးျမွင့္ျခင္းအခမ္းအနား

ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္လီမိတက္၏ MOB & UnionPay Grand Lucky Draw Promotion Program မွ စတုတၳအၾကိမ္ (Final) ကံထူးရွင္မ်ားအား ဆုေပးအပ္ ခ်ီးျမွင့္ျခင္းအခမ္းအန...

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ားအသင္းသို႔ အလွဴေငြေပးအပ္ျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ားအသင္းမွ (၄.၁.၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ တာေမြေလးရပ္ကြက္ ပင္ေရႊေညာင္လမ္းရွိ အလိုေတာ္ျပည့္ေက်ာင္းတိုက္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ အသ...