(၂၅)ႏွစ္ေျမာက္ ေငြရတု ႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္ မိတ္ဆံုညစာ စားပြဲအခမ္းအနားက်င္းပခဲ့ျခင္း

ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္လီမိတက္၏ (၂၅)ႏွစ္ ေျမာက္ ေငြရတု ႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္ မိတ္ဆံုညစာ စားပြဲအခမ္းအနားကို
ကမၻာေအး ဘုရားလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ MELIA HOTEL YANGON (Grand Ballroom 2nd Floor ) တြင္
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔ ညေန (၆:၀၀)နာရီ မွ ည(၉:၀၀) နာရီအထိ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္ ဥကၠဌ ေဒၚၾကည္ၾကည္သန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဘဏ္လုပ္ငန္း ၾကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဒၚသန္းသန္းေဆြ ၊ ျမန္မာအေရွ႕တုိင္းဘဏ္ (Chief Executive Officer & Advisor to the Chairman) Mr Dominic Mario Notario ႏွင့္ Mr.Vikram Kumar, Country Director, Thailand and Myanmar, International Finance Corporation(IFC) တို႔မွ ဂုဏ္ျပဳစကားမ်ား တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါတယ္။

Related Posts

ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္လီမိတက္၏ MOB & UnionPay Grand Lucky Draw Promotion Program မွ စတုတၳအၾကိမ္ (Final) ကံထူးရွင္မ်ားအား ဆုေပးအပ္ ခ်ီးျမွင့္ျခင္းအခမ္းအနား

ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္လီမိတက္၏ MOB & UnionPay Grand Lucky Draw Promotion Program မွ စတုတၳအၾကိမ္ (Final) ကံထူးရွင္မ်ားအား ဆုေပးအပ္ ခ်ီးျမွင့္ျခင္းအခမ္းအန...

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ားအသင္းသို႔ အလွဴေငြေပးအပ္ျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ားအသင္းမွ (၄.၁.၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ တာေမြေလးရပ္ကြက္ ပင္ေရႊေညာင္လမ္းရွိ အလိုေတာ္ျပည့္ေက်ာင္းတိုက္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ အသ...