(၂၅)ႏွစ္ျပည့္ေငြရတုအထိမ္းအမွတ္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆးရံုၾကီးသို႔ အလွဴေငြေပးအပ္

ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္လီမိတက္၏ (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ေငြရတုအထိမ္းအမွတ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ႏိုဝင္ဘာ (၁၅) ရက္ေန႕၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္လီမိတက္၏ ၁၈.၁၁.၂၀၁၈ ရက္ေန႕တြင္က်ေရာက္မည့္ (၂၅)ႏွစ္ျပည့္ ေငြရတု အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆးရံုၾကီးသို႕ ေဆးရံုတြင္ လိုအပ္လူနာမ်ားအတြက္ ဘက္စံုအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အလွဴေငြက်ပ္ – ၂၅၀၀,၀၀၀/- (က်ပ္ႏွစ္ဆယ့္ငါးသိန္းတိတိ) ကို ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္မိသားစုမွ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္စြာျဖင့္ လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

Related Posts

ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္လီမိတက္၏ MOB & UnionPay Grand Lucky Draw Promotion Program မွ စတုတၳအၾကိမ္ (Final) ကံထူးရွင္မ်ားအား ဆုေပးအပ္ ခ်ီးျမွင့္ျခင္းအခမ္းအနား

ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္လီမိတက္၏ MOB & UnionPay Grand Lucky Draw Promotion Program မွ စတုတၳအၾကိမ္ (Final) ကံထူးရွင္မ်ားအား ဆုေပးအပ္ ခ်ီးျမွင့္ျခင္းအခမ္းအန...

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ားအသင္းသို႔ အလွဴေငြေပးအပ္ျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ားအသင္းမွ (၄.၁.၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ တာေမြေလးရပ္ကြက္ ပင္ေရႊေညာင္လမ္းရွိ အလိုေတာ္ျပည့္ေက်ာင္းတိုက္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ အသ...