(၂၅) ႏွစ္ျပည့္ေငြရတုအထိမ္းအမွတ္ ေမရီခ်က္(ပ္)မင္း နားမၾကားေသာကေလးမ်ား ေက်ာင္းသို႔အလွဴေငြေပးအပ္ျခင္း

ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္လီမိတက္၏ (၂၅) ႏွစ္
ျပည့္ေငြရတုအထိမ္းအမွတ္အလွဴေငြေပးအပ္လွဴဒါန္းျခင္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ႏိုဝင္ဘာ (၁၄) ရက္ေန႕၊
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္လီမိတက္၏၁၈.၁၁.၂၀၁၈ ရက္ေန႕တြင္က်ေရာက္မည့္(၂၅)ႏွစ္ျပည့္ ေငြရတု အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္
ျမန္မာႏိုင္ငံခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ ေမရီခ်က္(ပ္)မင္း နားမၾကားေသာကေလးမ်ား ေက်ာင္းသို႕ကေလးမ်ား အနာဂတ္အတြက္ အေထာက္ အကူျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဘက္စံုအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္အလွဴေငြက်ပ္ – ၂၅၀၀,၀၀၀/- (က်ပ္ႏွစ္ဆယ့္ငါးသိန္းတိတိ) ကို ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္မိသားစုမွ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္စြာျဖင့္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

Related Posts

ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္လီမိတက္၏ MOB & UnionPay Grand Lucky Draw Promotion Program မွ စတုတၳအၾကိမ္ (Final) ကံထူးရွင္မ်ားအား ဆုေပးအပ္ ခ်ီးျမွင့္ျခင္းအခမ္းအနား

ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္လီမိတက္၏ MOB & UnionPay Grand Lucky Draw Promotion Program မွ စတုတၳအၾကိမ္ (Final) ကံထူးရွင္မ်ားအား ဆုေပးအပ္ ခ်ီးျမွင့္ျခင္းအခမ္းအန...

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ားအသင္းသို႔ အလွဴေငြေပးအပ္ျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ားအသင္းမွ (၄.၁.၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ တာေမြေလးရပ္ကြက္ ပင္ေရႊေညာင္လမ္းရွိ အလိုေတာ္ျပည့္ေက်ာင္းတိုက္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ အသ...