(၂၅)ႏွစ္ေျမာက္ ေငြရတု ႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္ မိတ္ဆံုညစာ စားပြဲအခမ္းအနားက်င္းပခဲ့ျခင္း

ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္လီမိတက္၏ (၂၅)ႏွစ္ ေျမာက္ ေငြရတု ႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္ မိတ္ဆံုညစာ စားပြဲအခမ္းအနားကို ကမၻာေအး ဘုရားလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ MELIA HOTEL YANGON (Grand Ballroom 2nd Floor ) တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔ ညေန (၆:၀၀)နာရီ မွ ည(၉:၀၀) နာရီအထိ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္ ဥကၠဌ ေဒၚၾကည္ၾကည္သန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဘဏ္လုပ္ငန္း ၾကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဒၚသန္းသန္းေဆြ ၊ ျမန္မာအေရွ႕တုိင္းဘဏ္ (Chief Executive Officer & Advisor to the Chairman) Mr […]

(၂၅)ႏွစ္ျပည့္ေငြရတုအထိမ္းအမွတ္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆးရံုၾကီးသို႔ အလွဴေငြေပးအပ္

ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္လီမိတက္၏ (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ေငြရတုအထိမ္းအမွတ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ႏိုဝင္ဘာ (၁၅) ရက္ေန႕၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္လီမိတက္၏ ၁၈.၁၁.၂၀၁၈ ရက္ေန႕တြင္က်ေရာက္မည့္ (၂၅)ႏွစ္ျပည့္ ေငြရတု အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆးရံုၾကီးသို႕ ေဆးရံုတြင္ လိုအပ္လူနာမ်ားအတြက္ ဘက္စံုအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အလွဴေငြက်ပ္ – ၂၅၀၀,၀၀၀/- (က်ပ္ႏွစ္ဆယ့္ငါးသိန္းတိတိ) ကို ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္မိသားစုမွ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္စြာျဖင့္ လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

(၂၅) ႏွစ္ျပည့္ေငြရတုအထိမ္းအမွတ္ ေမရီခ်က္(ပ္)မင္း နားမၾကားေသာကေလးမ်ား ေက်ာင္းသို႔အလွဴေငြေပးအပ္ျခင္း

ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္လီမိတက္၏ (၂၅) ႏွစ္ ျပည့္ေငြရတုအထိမ္းအမွတ္အလွဴေငြေပးအပ္လွဴဒါန္းျခင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ႏိုဝင္ဘာ (၁၄) ရက္ေန႕၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္လီမိတက္၏၁၈.၁၁.၂၀၁၈ ရက္ေန႕တြင္က်ေရာက္မည့္(၂၅)ႏွစ္ျပည့္ ေငြရတု အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ ေမရီခ်က္(ပ္)မင္း နားမၾကားေသာကေလးမ်ား ေက်ာင္းသို႕ကေလးမ်ား အနာဂတ္အတြက္ အေထာက္ အကူျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဘက္စံုအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္အလွဴေငြက်ပ္ – ၂၅၀၀,၀၀၀/- (က်ပ္ႏွစ္ဆယ့္ငါးသိန္းတိတိ) ကို ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္မိသားစုမွ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္စြာျဖင့္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

MOB-Ongo Digital Payroll Service

MOB ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္သည္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ လစာေငြေပးေခ်သည့္ Ongo Payroll Service ကို ဇူလိုင္ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ Sule Shangri-La Hotel ၌ျပဳလုပ္သည့္ အခမ္းအနားတြင္ စတင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။ “Ongo Payroll Service သည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့့္္ မိမိဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာေငြမ်ားကို အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာေပးေခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းမိတ္ဆက္အခမ္းအနားတြင္” MOB ၏ အမူေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Mr.Dominic Notario မွေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ #MOB #Ongo #OngoPayroll #PayrollService #MOBNews