• အောက်တိုဘာ 10, 2018
  • MOB Bank
  • 0

၂၇.၈.၂၀၁၈ (တနင်္လာနေ့) မှစ၍ မန်မာအရှေ့တိုင်းဘဏ်လီမိတက်ဆင်မလိုက်ဘဏ်ခွဲ

ကြီးအားဖွင့်လှစ်၍ ဘဏ်လုပ်ငန်းကိစ္စအရပ်ရပ်အား ဆာင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်းအသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

အမှတ်-၃၄ (မြေညီထပ်) ဘုရင့်နောင်လမ်း ၊ အမှတ် (၄) ရပ်ကွက် ၊ ကမာရွတ်မြို့နယ် ရန်ကုန်မြို့။