ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း

စာရင်းရှင်အပ်ငွေနှင့် ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေနှစ်ခုစလုံး၏ အကျိုးကျေးဇူးများရရှိနိုင်ခြင်း

Product Features

 • တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ ၊ နှစ်ဦး နှင့်အထက် တွဲဖက်၍ဖြစ်စေ ၊ လူမှုရေး ၊ ဘာသာရေးနှင့် စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ အမည်ဖြင့် စာရင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။
 • ကနဦး စာရင်းဖွင့်လှစ်ရာတွင် ငွေကျပ်- ၁၀၀၀၀/- ဖြင့် ဖွင့် လှစ်နိုင်ပြီး လက်ကျန်ငွေကို အနည်းဆုံးငွေကျပ် – ၁၀၀၀၀/- ထားရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။

အတိုးနှုန်း

 • အပ်ငွေများအတွက် အတိုးနှုန်းမှာ (၃%) ဖြစ်ပါသည်။ (ကျပ် ၁ဝ,ဝဝဝ,ဝဝ၁ အထက်)
 • နေ့စဉ်အတိုးတွက်ပြီး (၃) လတစ်ကြိမ်အတိုးထည့်သွင်းပေးပါသည်။

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအမည်ဖြင့် စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း (Individual Account)

 • သတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်စွက်၍ လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။
 • မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (သို့) နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ပတ်စပိုစ်မိတ္တူ
 • ထောက်ခံသူ (၂) ဦး

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အထက် အမည်များဖြင့် တွဲဖက်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

 • နှစ်ဦး (သို့) နှစ်ဦးထက်ပိုသော ပုဂ္ဂိုလ်များတွဲဖက်စာရင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။
 • သတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်စွပ်၍ လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။
 • မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (သို့) နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ပတ်စပိုစ်မိတ္တူ
 • ထောက်ခံသူ (၂) ဦး
 • ပူးတွဲစာရင်းများတွင် အပ်ငွေထုတ်မည့်သူကို တိတိကျကျ ရေးသားပေးရမည်။

(တစ်ဦး (သို့) တစ်ဦး (E Or S) ၊ (၃) ဦးအနက် (၂)ဦး ၊ (၂) ဦးစလုံး စသည်ဖြင့် တိတိကျကျ ဖော်ပြပေးရမည်။

Terms & Conditions

ငွေသွင်းငွေထုတ်ပြုလုပ်ခြင်း။

 • Call Deposit စာရင်းစာအုပ်သည် ငွေအသွင်းအထုတ် နှင့် လက်ကျန်ငွေတို့ကို အတည်ပြုထားသည်ဖြစ်ပါ၍ Call Deposit စာရင်းစာအုပ်မပါဘဲ ငွေသွင်း/ငွေထုတ်ခွင့်မရှိပါ။ မိမိ၏စာရင်းထားရှိသော မြန်မာအရှေ့တိုင်းဘဏ် လီမိတက်ဘဏ်ခွဲများ၌ငွေကို ကိုယ်တိုင်ထုတ်ယူနိုင်သည့်အပြင် ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်လည်း ငွေထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
 • ငွေသွင်း/ငွေထုတ် ပြုလုပ်ခြင်းအား သိန်းဂဏန်းအလီလီဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

စာရင်းပိတ်ခြင်း။

 • စာရင်းပိတ်လိုပါက Call Deposit စာအုပ်ကို မိမိစာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသော ဘဏ်ခွဲတွင် ပြန်လည်ပေးအပ်ပြီး အလွယ်တကူ စာရင်းပိတ်နိုင်ပါသည်။
 • ကျသင့်သော အတိုးနှင့်တကွ စာရင်းလက်ကျန်ငွေများကို ဘဏ်မှ ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။