ပညာရေးချေးငွေ

“Certificate၊ Diploma၊ Bachelor နှင့် Master ဘွဲ့များဆည်းပူးလိုသည့် ကျောင်းသားများနှင့် ဝန်ထမ်းများအတွက် ချေးငွေ”

ချေးငွေသက်တမ်း

 • အနည်းဆုံး (၁) နှစ် (ချေးငွေပမာဏများလျှင် (၂) နှစ်)

ဝန်ဆောင်ခနှုန်းထား

အတိုးနှုန်း (၁၀.၀၀%)
ဝန်ဆောင်နှုန်းထား (၁.၀၀%)

Down Payment

 • အနည်းဆုံး ၃၀% အား down payment ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး လစဉ်ပေးချေသွားရမည့် ပမာဏကို သတ်မှတ်မည် ဖြစ်ပါသည်။

လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ

If an applicant is an individual,

 • ပညာရေးချေးငွေလျှောက်လွှာနှင့်စည်းကမ်းချက်များ။
 • မိဘများ၏လုပ်ငန်းလိုင်စင်။
 • အရှုံးအမြတ်စာရင်းနှင့်လက်ကျန်ရှင်းတမ်း။ (အနီးဆုံးဘဏ္ဍာရေးနှစ်(၂)နှစ်စာ)
 • အမြတ်ခွန်ပြေစာ။ (အနီးဆုံးဘဏ္ဍာရေးနှစ် (၂)နှစ်စာ)
 • လုပ်ငန်းဓါတ်ပုံအထောက်အထားများ။(လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေပုံ၊ကုန်ကြမ်း/ကုန်ချောဓါတ်ပုံများ ၊ လုပ်ငန်း အဆောက်အဦးဓါတ်ပုံနှင့်ရုံးခန်းဓါတ်ပုံများ။)
 • ချေးငွေလျှောက်ထားသူများ၏ Passport ဓါတ်ပုံ ၊ မှတ်ပုံတင်များ နှင့် အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်း။
 • အာမခံသူများ၏ကတိခံဝန်ချက်။
 • နေထိုင်ကြောင်းရပ်ကွက်/ကျေးရွာ၏ထောက်ခံချက်။
 • သက်ဆိုင်ရာသင်တန်းကျောင်း ၊ ကောလိပ်နှင့်တက္ကသိုလ်များ၏အတည်ပြုထောက်ခံချက်။
 • စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ရန်။

ပညာရေးချေးငွေလျှောက်ထားသူသည်ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါကဘဏ်သို့တင်ပြရမည့်အထောက်အထားများ

 • မှတ်ပုံတင်များနှင့်အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်း။ Passport ဓါတ်ပုံ။
 • နေထိုင်ကြောင်းရပ်ကွက် / ကျေးရွာ၏ထောက်ခံချက်။
 • သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း၏ ရာထူး / လစာအတည်ပြုထောက်ခံချက်။
 • ပညာရေးချေးငွေလျှောက်ထားသူအတွက်အမှန်တကယ်ပေးလျော်နိုင်မည့်အာမခံသူ။
 • အာမခံသူများ၏မှတ်ပုံတင်နှင့်အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်း။
 • အာမခံသူများ၏ကတိခံဝန်ချက်။
 • သက်ဆိုင်ရာသင်တန်းကျောင်း၊ကောလိပ်နှင့်တက္ကသိုလ်များ၏အတည်ပြုထောက်ခံချက်။