နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ခြင်း

မြန်မာအရှေ့တိုင်းဘဏ်အနေဖြင့် နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအား ပိုမို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် စဉ်ဆက်မပျက် လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိပါသည်။ငွေလဲလှယ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုအား ဘဏ်၏ရုံး ချုပ်အပါအဝင် ငွေလဲလှယ်သည့် ကောင်တာပေါင်း ၂၀ ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျှက်ရှိပါသည်။ ငွေလဲလှယ်ခြင်းသည် အဓိကအားဖြင့် ဘဏ်တစ်ခုအတွင်း ရောင်းချခြင်းနှင့် ဝယ်ယူခြင်းဖြစ်ပါသည်။