နိုင်ငံ ဝန်ထမ်းများနှင့် ကုမ္ပဏီ ဝန်ထမ်းများချေးငွေ ဝန်‌ဆောင်မှု လုပ်ငန်း

မြန်မာအရှေ့တိုင်းဘဏ်လိမိတက်သည် နိုင်ငံဝန်ထမ်းများနှင့်ကုမ္ပဏီ ဝန်ထမ်းများ သက်သာချောင်ချိစေရန် နှင့် ပညာရေး စရိတ် ၊ဆေးကုသစရိတ် နှင့် အခြားလူမှုရေး လိုအပ်ချက် စရိတ်များ အသုံးပြုရန်အတွက် အထိုက်အလျောက် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ချေးငွေများ ထုတ်ချေး ခွင့်ပြုလျက်ရှိပါသည်။

ချေးငွေကာလ

  • ဘဏ်မှခွင့်ပြုသော ဝန်ထမ်းချေးငွေ သည် ခွင့်ပြုသတ်မှတ်သက်တမ်းကာလ အတွင်း လစဉ် အရစ်ကျ ချေးငွေအရင်းနှင့် ကျသင့်အတိုးငွေများကို လစဉ် ပေးဆပ်ရပါမည်။
စဉ် ရာထူး လုပ်သက် ချေးငွေ ချေးငွေသက်တမ်း
၁။ လုံခြုံရေး၊ ယဉ် မောင်း ( ၁ နှစ် နှင့် အထက်) လစာ၏(၃)ဆ (၁)နှစ်
၂။ အငယ်တန်းစာရေးနှင့်အထက် (၁နှစ်- ၅နှစ်) လစာ၏(၅)ဆ (၂) နှစ်
၃။ အငယ်တန်းစာရေးနှင့်အထက် (၅နှစ်အထက်) လစာ၏(၁၀)ဆ (၃) နှစ်

အတိုးနှုန်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုနှုန်းထား

အတိုးနှုန်း တစ်နှစ်လျှင် ၁၂.၀၀%

(ဝန်ထမ်း ချေးငွေအား (Amortization Method) စနစ်ဖြင့် တွက်ချက်မည် ဖြစ်ပါသည်။

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်း

ဝန်ထမ်းချေးငွေ လျှောက်ထားသူသည် အခြားဘဏ်တစ်ခုမှ ချေးငွေတစ်ရပ်ရပ် ကိုရယူထားသူ မဖြစ်စေရပါ။

ချေးငွေတစ်ရပ်ရပ်ကိုရယူထားသူ မဖြစ်စေရပါ။

ချေးငွေတစ်ရပ်ရပ်ကိုရယူထားပါက ချေးငွေကို ပြေကြေစွာ ပေးဆပ်ပြီးမှသာ ဝန်ထမ်းချေးငွေ လျှောက်ထားခွင့် အား အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ ဖြင့် ပူးတွဲ လျှောက်ထားရပါမည်။

  • သက်ဆိုင်ရာဌာန /ကုမ္ပဏီ မှ ဝန်ထမ်း ရေးရာဌာနမှူး၏ ရာထူး/လစာ/လုပ်သက် အတည်ပြုထောက်ခံချက်။
  • နေထိုင်ကြောင်းရက်ကွက်/ကျေးရွာ ၏ ထောက်ခံချက်မူရင်း(မြန်မာအရှေ့တိုင်းဘဏ်တွင် ချေးငွေလျောက်ထားရန်)။
  • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားနှင့် အိမ်ထောင်စု စာရင်မိတ္တူ။
  • ဝန်ထမ်းချေးငွေ လျှောက်ထားသူအတွက် အမှန်တကယ် ပေးလျော်နိုင်မည့် အာမခံသူ ( Guarantor) များ(မိသားစုဝင်(၁)ဦး နှင့် ဝန်ထမ်း(၂) ဦး (သို့မဟုတ်) ဝန်ထမ်း ၃ ဦး (သို့မဟုတ်) မိသားစုဝင်မဟုတ်သူ (၂) ဦး။
  • ကုမ္ပဏီ ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် /အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာ / အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် တို့မှ အာမခံသူ ( Guarantor) အဖြစ်တာဝန် လက်မှတ်ရေးထိုးပေးရမည်။
  • အာမခံသူများ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြား နှင့် အိမ်ထောင်စု စာရင်းမိတ္တူ
  • စာရင်းရှင်အပ်ငွေ စာရင်း(Current Account) ဖွင့်လှစ်ရမည်။
  • အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းဖြစ်ပြီး လုပ်သက် အနည်းဆုံး (၁) နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။