ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်း

လစဉ်ငွေစုခြင်းဖြင့် အတိုးရယူနိုင်ပါသည်။

Product Features

 • တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊နှစ်ဦးနှင့် အထက် တွဲဖက်၍ဖြစ်စေ၊ လူမှုရေး ဘာသာရေး နှင့် စီးပွားရေး အဖွဲ့ အစည်းများ စသည်ဖြင့် စာရင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။
 • လက်ကျန်ငွေကို အနည်းဆုံး ငွေကျပ် -၁၀၀၀/- ထားရှိရမည် ဖြစ်ပါ သည်။

အတိုးနှုန်းမှာ –

 • တစ်နှစ်လျှင်  ၆.၀၀ %  ဖြင့်  (ငွေကျပ် –  ၁၀,၀၀၀/-  မှ  ၁၀,၀၀၀,၀၀၀/- အတွင်း)
 • တစ်နှစ်လျှင်  ၆.၂၅ %  ဖြင့်  (ငွေကျပ် –  ၁၀,၀၀၀,၀၀၁/-  မှ  ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀/- အတွင်း)
 • တစ်နှစ်လျှင်  ၆.၅၀ %  ဖြင့်  (ငွေကျပ် –  ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၁/- မှ အထက်)
 • အတိုးနှုန်းများကို (၃)လတစ်ကြိမ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး အတိုးကို လစဉ်လဆန်း (၅)ရက်မှ လကုန်အတွင်း အနည်းဆုံးလက်ကျန်ငွေပေါ်တွင်တွက်ပေးပါသည်။

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအမည်ဖြင့် စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း (Individual Account)

 • သတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်စွက်၍ လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။
 • မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (သို့) နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ပတ်စပိုစ်မိတ္တူ
 • ထောက်ခံသူ (၂) ဦး

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အထက် အမည်များဖြင့် တွဲဖက်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

 • နှစ်ဦး (သို့) နှစ်ဦးထက်ပိုသော ပုဂ္ဂိုလ်များတွဲဖက်စာရင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။
 • သတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်စွက်၍ လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။
 • မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (သို့) နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ပတ်စပိုစ်မိတ္တူ
 • ထောက်ခံသူ (၂) ဦး
 • ပူးတွဲစာရင်းများတွင် အပ်ငွေထုတ်မည့်သူကို တိတိကျကျ ရေးသားပေးရမည်။

(တစ်ဦး (သို့) တစ်ဦး (E Or S) ၊ (၃) ဦးအနက် (၂)ဦး ၊ (၂) ဦးစလုံး စသည်ဖြင့် တိတိကျကျ ဖော်ပြပေးရမည်။

Terms & Conditions

ငွေသွင်းငွေထုတ်ပြုလုပ်ခြင်း။

 • ငွေစုဘဏ်စာရင်းစာအုပ်သည် ငွေအသွင်း ၊ အထုတ် နှင့် လက်ကျန်ငွေတို့ကို အတည်ပြုထားသည် ဖြစ်ပါ၍ ငွေစု ဘဏ်စာရင်းစာအုပ်မပါဘဲ ငွေသွင်း ၊ ငွေထုတ်ခွင့်မရှိပါ။ မိမိ၏ စာရင်းထားရှိသော မြန်မာအရှေ့တိုင်း ဘဏ်လီမိတက်ဘဏ်ခွဲများ၌ ငွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်ယူနိုင်သည့်အပြင် သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းများဖြင့် ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့် ငွေထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

စာရင်းပိတ်ခြင်း။

 • ငွေစုဘဏ်စာရင်းကို ပိတ်လိုပါက ငွေစုဘဏ်စာရင်းစာအုပ်ကို မိမိစာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသော ဘဏ်ခွဲတွင်ပြန် လည်ပေးအပ်ပြီး အလွယ်တကူစာရင်းပိတ်နိုင်ပါသည်။ ကျသင့်သောအတိုးနှင့်တကွစာရင်းလက်ကျန်ငွေများကို ဘဏ်မှ ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။