ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း

“စာရင်းရှင်အပ်ငွေနှင့် စာရင်းသေအပ်ငွေနှစ်ခုစလုံး၏ အကျိုးကျေးဇူးများရရှိနိုင်ခြင်း”

Product Features

  • တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊ နှစ်ဦး နှင့်အထက်တွဲဖက်၍ဖြစ်စေ၊လူမှုရေး၊ ဘာသာရေးနှင့် စီးပွားရေးအဖွဲ့အ စည်းများအမည်ဖြင့် စာရင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။
  • ကနဦး စာရင်းဖွင့်လှစ်ရာတွင် ငွေကျပ်- ၁၀၀၀၀/- ဖြင့် ဖွင့် လှစ်နိုင်ပြီး လက်ကျန်ငွေကို အနည်းဆုံးငွေကျပ် – ၁၀၀၀၀/- ထားရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။

အတိုးနှုန်း

  • အပ်ငွေများအတွက် အတိုးနှုန်းမှာ (၃%) ဖြစ်ပါသည်။ (ကျပ် ၁ဝ,ဝဝဝ,ဝဝ၁ အထက်)
  • နေ့စဉ်အတိုးတွက်ပြီး (၃) လတစ်ကြိမ်အတိုးထည့်သွင်းပေးပါသည်။

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

ကုမ္ပဏီ၏

  • ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
  • ကုမ္ပဏီလိုင်စင်
  • ဒါရိုက်တာများအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (MOB တွင် ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်မည့်အကြောင်း နှင့် ဖွင့်လှစ်ချင်သည့် စာရင်းအမျိုးအစား ၊ ဘဏ်စာရင်းအားအခွင့်အာဏာရ လက်မှတ်ထိုးမည့် ပုဂ္ဂိုလ်တံဆိပ်တုံး (အမည်၊ ရာထူးနှင့် ကုမ္ပဏီအမည်) ၊ အသင်းအဖွဲ့စည်းမျဉ်း ၊ သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း

TERMS & CONDITIONS

ငွေသွင်းငွေထုတ် ပြုလုပ်ခြင်း။

  • Call Deposit စာရင်းစာအုပ်သည်ငွေအသွင်းအထုတ်နှင့်လက်ကျန်ငွေတို့ကိုအတည်ပြုထားသည်ဖြစ်ပါ၍ Call Deposit စာရင်းစာအုပ်မပါဘဲငွေသွင်း/ငွေထုတ်ခွင့်မရှိပါ။မိမိ၏စာရင်းထားရှိသော မြန်မာအရှေ့တိုင်းဘဏ်လီမိတက်ဘဏ်ခွဲများ ၌ငွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်ယူနိုင်သည့်အပြင်ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်လည်းငွေထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ငွေသွင်း/ငွေထုတ် ပြုလုပ်ခြင်းအားသိန်းဂဏန်းအလီလီဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

စာရင်းပိတ်ခြင်း

  • စာရင်းပိတ်လိုပါက Call Deposit စာအုပ်ကိုမိမိစာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသောဘဏ်ခွဲတွင် ပြန်လည်ပေးအပ်ပြီးအလွယ်တကူစာရင်းပိတ်နိုင်ပါသည်။ကျသင့်သောအတိုးနှင့်တကွစာရင်းလက်ကျန်ငွေများကိုဘဏ်မှ ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။