စာရင်းသေအပ်ငွေ စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း။

မြင့်မားသောအတိုးနှုန်းခံစားခွင့်။ အခြားစုငွေစာရင်းများထက် အတိုးနှုန်းပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်း

Product Features

 • တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ ၊ နှစ်ဦးနှင့် အထက်ဖြစ်စေ စာရင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။
 • စာရင်းသေအပ်ငွေကို (၃၀) ၊ (၉၀) ၊ (၁၈၀) ၊ (၂၇၀) ၊ (၃၆၅) ရက် စသည့်ကာလများအလိုက် အပ်နှံနိုင်သည်။
 • အပ်နှံသူ အတွက် Fixed Certificate စာရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
 • စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်းကို အချိန်စေ့တိုင်းအလိုအလျောက် သက်တမ်းတိုးပေးသည့်စနစ်ကို ဆောင်ရွက်ပေး ပါသည်။
 • အတိုးငွေများအား စာရင်းရှင်/ငွေစု စာရင်းများသို့ ထည့်သွင်းပေးပါသည်။
 • အနည်းဆုံးလက်ကျန်ငွေထားရန်မလိုပါ။

အတိုးနှုန်း

 • မြန်မာအရှေ့တိုင်းဘဏ်လီမိတက်မှ အပ်ငွေအမျိုးအစားအလိုက် အတိုးနှုန်းများကိုအောက်ပါအတိုင်း ခွဲခြား ထားပါသည်။

 

အတိုးနှုန်း
၆.၀၀%
၆.၅၀%
၇.၀၀%
၇.၂၅%
၇.၅၀%
ကာလ (၃၀) ရက် (၉၀) ရက် (၁၈၀) ရက် (၂၇၀) ရက် (၃၆၅) ရက်

 

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

ကုမ္ပဏီ

 • ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
 • ကုမ္ပဏီလိုင်စင်
 • ဒါရိုက်တာများအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (MOB တွင် ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်မည့်အကြောင်း နှင့် ဖွင့်လှစ်ချင်သည့် စာရင်းအမျိုးအစား ၊ ဘဏ်စာရင်းအား အခွင့်အာဏာရလက်မှတ်ထိုးမည့် ပုဂ္ဂိုလ်တံဆိပ်တုံး (အမည် ၊ ရာထူးနှင့် ကုမ္ပဏီအမည်)

Terms & Conditions

ငွေသွင်းငွေထုတ်ပြုလုပ်ခြင်း။

 • ဘဏ်သို့စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသည့် စာရင်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်၍ ငွေသွင်းငွေထုတ်ပြုလုပ်ရပါမည်။

စာရင်းပိတ်ခြင်း။

 • စာရင်းသေစာရင်းအားအကောင့်ပိုင်ရှင်မှ Certificateနှင့် အတူလူကိုယ်တိုင် လာရောက်စာရင်း ပိတ်သိမ်းနိုင် ပါသည်။