နိုင်ငံခြား ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများ (စာရင်းရှင်)

Product Features

စာရင်းရှင်အပ်ငွေအမျိုးအစား (၂) မျိုးဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။

 • ကုမ္ပဏီစာရင်း
 • အသင်းအဖွဲ့စာရင်း

ဖွင့်လှစ်နိုင်သည့်နိုင်ငံခြားငွေအမျိုးအစားများ

 • US Dollar (USD)
 • Euro (EUR)
 • Singapore Dollar (SGD)

ကနဦးပေးသွင်းငွေ

 • ၁၀၀ (USD, EUR, SGD)

အနည်းဆုံးထားရှိရမည့် လက်ကျန်ငွေ ပမာဏ

 • ၂၀ (USD, EUR, SGD) – ကုမ္ပဏီစာရင်း ၊ အသင်းအဖွဲ့စာရင်းများအတွက်

ငွေသွင်းခြင်းအတွက်ကောက်ခံမှု

 • ငွေသွင်းသည့်ပမာဏ၏ ၁%

ငွေထုတ်ယူခြင်းအတွက်ကောက်ခံမှု

 • (USD, EUR, SGD)
 • မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ ညွန်ကြားချက်နှင့်အညီ တစ်ပတ်လျှင် (၂) ကြိမ်ငွေထုတ်ယူနိုင်ပြီး တစ်ကြိမ် လျှင် အများဆုံး အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၅,၀၀၀ ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

Bank Statements

 • စာရင်းပိုင်ရှင်မှ Bank Statement, Balance Certificate, Balance Confirmation and Account Verification များကို လျှောက်ထား ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

စာရင်းပိတ်သိမ်းခြင်း

 • ၁၀ (USD, EUR, SGD) – ကုမ္ပဏီစာရင်း

လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ

ကုမ္ပဏီ

 • ကုမ္ပဏီ Letter Head ဖြင့်စာရင်းဖွင့်ခွင့်လျှောက်လွှာမူရင်း
 • ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်မူရင်း
 • သွင်းကုန် / ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
 • ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်
 • ယခင်တင်ပြခဲ့သည့် အကြောင်းအရင်း
 • လိပ်စာများ
 • အရာရှိများ (တစ်ဦးချင်း၏ အချက်အလက်)
 • အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု
 • ကုမ္ပဏီ၏ အခွင့်အာဏာ
 • အဖွဲ့ဝင်များ (တစ်ဦးချင်း၏ အချက်အလက်)
 • စာရွက်စာတမ်းများ
 • မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ
 • စာရင်းဖွင့်မည့်သူများ၏ ဓာတ်ပုံ (၂) ပုံစီ
 • ကနေဦးစာရင်းဖွင့်ငွေ (USD/EUR/SGD – 100/-)

အသင်းအဖွဲ့

 • လျှောက်လွှာပုံစံ
 • အသင်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားသည့် အထောက်အထား
 • ပတ်စပိုစ် (သို့) မှတ်ပုံတင်
 • Executive member များ၏အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
 • ငွေရရှိမှုအထောက်အထား စာရွက်စာတမ်း
 • ကနဦးပေးသွင်းငွေ
 • ဓါတ်ပုံ ၂ ပုံ