စာရင်းပိုထုတ်ချေးငွေ

စာရင်းပိုထုတ်ချေးငွေ သီးသန့် ဝန်ဆောင်မှုမရှိပါ။ ချေးငွေနှင့် စာရင်းပိုထုတ်ချေးငွေအား တွဲ၍ဝန်ဆောင်မှုပေးပါ သည်။

အတိုးနှုန်းနှင့် ဝန်ဆောင်ခများ

အတိုးနှုန်း (၉.၀၀%)
ဝန်ဆောင်ခ (၁.၀၀%)
ကတိကဝတ်ခ မသုံးရသေးသည့် ပမာဏ၏ ၁%
နောက်ကျကြေး (၅,၀၀၀) ကျပ်

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

 • မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ ၊ အိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူ ၊ ပတ်စ်ပို့ဓာတ်ပုံ
 • လုပ်ငန်းလိုင်စင်မိတ္တူ
 • လုပ်ငန်းအတွက် နိုင်ငံတော်သို့ပေးချေထားသည့် အခွန်ငွေ
 • ငွေကြေးရှင်းတမ်း (အရှုံး/အမြတ်စာရင်း၊ လက်ကျန်ရှင်းတမ်း)
 • လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ရောင်စုံဓါတ်ပုံများ
 • ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်
 • သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း နှင့် သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း ၊ ဒါရိုက်တာများ၏အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
 • ထုတ်ကုန်/သွင်းကုန်လိုင်စင် (သို့) ကြေငြာချက်
 • ဂရန် (မူရင်း) နှင့် ဆက်စပ်စာချုပ်များ (မူရင်း)
 • နိုင်ငံတော်အားပေးသွင်းထားသည့်နောက်ဆုံးလများ၏ ရေဖိုးမီးဖိုး
 • အဆောက်အအုံသစ်အတွက် အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်း (BCC) လက်မှတ်
 • MOB မှငွေချေးရန်အတွက် မြို့နယ်ဦးစီးအရာရှိမှထုတ်ပေးသည့် ပုံစံ ၁၀၅/၁၀၆
 • အဆောက်အအုံ၏ ရောင်စုံဓါတ်ပုံများ (အရှေ့၊ အနောက်၊ ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက် နှင့်အတွင်းခန်း)