လက်ရောက်အပေါင်ဖြင့် ချေးငွေထုတ်ချေးခြင်း

ကုန်စည် ၊ ကုန်ပစ္စည်း ၊ စက်ပစ္စည်းများကို လက်ရောက်အပေါင်ဖြင့် ချေးငွေထုတ်ချေးနိုင်ပါသည်။

အတိုးနှုန်းနှင့် ဝန်ဆောင်ခနှုန်းထား

အတိုးနှုန်း တစ်နှစ်လျှင် (၉.၀၀%)
ဝန်ဆောင်ခ (၁.၀၀%)
နောက်ကျကြေး (၅၀၀၀) ကျပ်

လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ

 • သက်တမ်းရှိ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် လက်မှတ်နှင့်ထုတ်ကုန် /သွင်းကုန်လိုင်စင်
 • ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်
 • သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းနှင့်သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း
 • လုပ်ငန်းလိုင်စင်မိတ္တူ
 • အရှုံးအမြတ်စာရင်းနှင့် လက်ကျန်ရှင်းတမ်း
 • အမြတ်ခွန်ပြေစာ
 • လုပ်ငန်းဓာတ်ပုံ (လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေပုံ ၊ ကုန်ကြမ်း / ကုန်ချောဓါတ်ပုံများ ၊ လုပ်ငန်းအဆောက်အဦး ဓာတ်ပုံ နှင့် ရုံးခန်းဓါတ်ပုံများ)
 • မှတ်ပုံတင် ၊ အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းမိတ္တူနှင့် ပတ်စပို့ဓါတ်ပုံ
 • နေထိုင်ကြောင်းရပ်ကွက်/ကျေးရွာ၏ ထောက်ခံချက်
 • အပေါင်ထားမည့်နေရာ၏ သော့ကိုပေးထားရန်
 • အပေါင်ထားမည့်နေရာကို အစောင့်ထားပေးရန်