ရန်ကုန်မြို့၊ မင်းဓမ္မလမ်းရှိ Myanmar Convention Center ( MCC) ၌ (၁၆.၃.၂၀၁၉) နေ့တွင် ကျင်း ပပြုလုပ်သော “Chin State Investment and Product Fair” တွင် ချင်းဒေသ တိုင်းရင်းသား လုပ်ငန်းရှင်များပံ့ပိုးကူညီခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုးတက်လာစေရန်နှင့် SME လုပ်ငန်းများ ပိုမိုတိုးတက်လာစေရန်အတွက် မြန်မာအရှေ့တိုင်းဘဏ်လီမိတက်မှ Co-...
မြန်မာအရှေ့တိုင်းဘဏ်လီမိတက် မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့ Junction City Promotion Area တွင် Myanmar Payment Union(MPU) မှ ကြီးမှူးကျင်းပသော Transforming to Digital Payment System ပွဲတွင် MOB မှ MPU Debit Card Promotion...