ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန္ဒ

  • မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူမှု့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်စေရန် စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝသော ခေတ်မီဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်လာစေရန်။

ရည်မှန်းချက်

  • အရင်းအမြစ် အားလုံးကို စုစည်း၍ ဘဏ်နှင့်ဆက်သွယ်သူ (Customer)များ၏ ငွေရေးကြေး ရေးဆိုင်ရာ လိုအင်ဆန္ဒများကိုပေါင်းစပ်ဖြည့်ဆည်းပေးရန်။
  • ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်များ တိုးတတ်စေရေးအတွက် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအခွင့် အလမ်းများကို ဖော်ဆောင်ပေးရန်။
  • ရင်နှီးမြုပ်နှံ သူများအတွက် ရေရှည်တည်တံ့သော အကျိုးခံစားခွင့်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးမည့် စည်းစနစ်ကျန၍ ဂုဏ်သိက္ခာရှိသည့်ဘဏ်ဖြစ်ရန်။

ကျွန်ုပ်တို့တန်ဖိုးထားသည့်အရာများ (TEAMS)

  • အဖွဲ့လိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်း  –  မိမိဘဏ်အဖွဲ့အစည်းအတွင်း လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဝန်ထမ်းအချင်းချင်းသော်လည်းကောင်း၊ Customer များနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ Stakeholders အားလုံးနှင့်သော်လည်းကောင်း ပူးပေါင်း ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အကောင်းဆုံး အောင်မြင်မှုရလဒ်ကိုရရှိနိုင်ခြင်း။
  • စွန့်ဦးတီထွင်မှု  –  စွန့်ဦးတီထွင် ကြံဆနိုင်စွမ်း နှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများအား ကြိုတင်လေ့လာ တွက်ချက်၍ တာဝန်ယူလိုစိတ်ရှိခြင်း။
  • တာဝန်ခံမှု  –  ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ရလဒ်များနှင့် ပါတ်သက်၍တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုရှိခြင်း။
  • လှုံ့ဆော်မှု  –  မျှော်မှန်းထားသည်ထက် ပိုမိုကျော်လွန်၍ စိတ်အားထက်သန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း။
  • အုပ်ချုပ်မှု  –  သစ္စာရှိမှု၊ သိက္ခာရှိမှုတို့ နှင့် ပြည့်စုံ၍ အားထားယုံကြည်ရသည့်ဝန်ထမ်းဖြစ်ခြင်း။