ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန္ဒ

  • မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူမှု့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်စေရန် စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝသော ခေတ်မီဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်လာစေရန်။

ရည်မှန်းချက်

  • အရင်းအမြစ် အားလုံးကို စုစည်း၍ ဘဏ်နှင့်ဆက်သွယ်သူ (Customer)များ၏ ငွေရေးကြေး ရေးဆိုင်ရာ လိုအင်ဆန္ဒများကိုပေါင်းစပ်ဖြည့်ဆည်းပေးရန်။
  • ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်များ တိုးတတ်စေရေးအတွက် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအခွင့် အလမ်းများကို ဖော်ဆောင်ပေးရန်။
  • ရင်နှီးမြုှပ်နှံ သူများအတွက် ရေရှည်တည်တံ့သော အကျိုးခံစားခွင့်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးမည့် စည်းစနစ်ကျန၍ ဂုဏ်သိက္ခာရှိသည့်ဘဏ်ဖြစ်ရန်။