မြန်မာအရှေ့တိုင်းဘဏ်လီမိတက် မှ Diamond Sponsor အနေဖြင့် Formosa Commodities Exhibition 2019 Myanmar အား Time City Business Tower ၌   ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၂၆ )   (၂၇) ရက်‌ နေ့များတွင်  နံနက် (၁၀း၀၀) မှ ညနေ(၅း၀၀)အထိ Exhibition တွင် ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။