အထွေထွေသုံးဘေလ်ဝန်ဆောင်မှု

ဘဏ်စာရင်းကို အသုံးပြုပြီး သင်၏ ဖုန်းဘေလ်များနှင့် အခြား ဘေလ်များအား ပေးချေလိုက်ပါ။

Product Features

 • ဖုန်းဘေလ်ဝန်ဆောင်မှု: ADSL, Fax, Email, Yadanarpon Teleport, GSM, CDMA,IP Data, Auto Phone
 • ဖုန်းဘေလ်ပေးဆောင်မှု တစ်ခုအတွက်ဝန်ဆောင်ခ – ၅၀၀ ကျပ် နှင့် မီတာဘေလ်ပေးဆောင်မှုတစ်ခုအတွက် ဝန်ဆောင်ခ –၁၀၀ ကျပ်
 • စာရင်းထဲတွင် ဘေလ်ပေးဆောင်ရန်အတွက်ငွေပမာဏလုံလောက်မှုမရှိပါက ဘဏ်မှ စာရင်းပိုင်ရှင် ထံသို့ (၂) ကြိမ်တိုင်ဆက်သွယ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
 • ပေးချေရန်ငွေမလုံလောက်သည့်အခါများတွင် ဘဏ်မှ စာရင်းပိုင်ရှင်၏ကိုယ်စား (၁) ကြိမ်သာကြိုတင် ပေးသွင်းပေးထားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ( မီတာ)
 • လက်ကျန်ငွေပမာဏမလုံလောက်မှုအတွက် MOB မှ ပေးချေပေးရသည့် အကြိမ်တိုင်းအတွက် တစ်ကြိမ်လျှင် နေ့စဉ်% နှင့် ၅၀၀ ကျပ် အား ကောက်ခံယူပါမည်။
 • ဘဏ်မှလစဉ် ဘေလ်ပေးချေမှုရှင်းတမ်းထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
 • ဘေလ်ပေးချေမှုအား ရပ်ဆိုင်းလိုပါက (၁) လကြိုတင်အကြောင်းကြားရမည်။
 • MPT အတွက်ကြိုတင်ပေးသွင်းငွေ – တစ်ကြိမ်လျှင် ၅၀၀ ကျပ်

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

 • စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း
 • ဖုန်းစာအုပ် မူရင်း (သို့မဟုတ်) မိတ္တူ (Auto, ADSL, Fax, Email)
 • ဖုန်းစာအုပ် မိတ္တူ (GSM)
 • နောက်ဆုံးပေးသွင်းခဲ့သည့် လျှပ်စစ်မီတာဘေလ်