လူကြီးမင်းတို့၏ စီးပွားရေး၊ လူမူရေး စသည်တို့နှင့် သက်ဆိုင်သော Facebook Page များ၏ Facebook Ads များကို Boost လုပ်ရာတွင် MOB MPU UPI Co-branded Credit Cards ကို အသုံးပြု၍ ပေးချေမှုပုံစံတွင် UnionPay Payment Method ကို ရွေးချယ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ကြောင်းသတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်ရှင်။