မြန်မာအရှေ့တိုင်းဘဏ်လီမိတက် မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့ Junction City Promotion Area တွင် Myanmar Payment Union(MPU) မှ ကြီးမှူးကျင်းပသော Transforming to Digital Payment System ပွဲတွင် MOB မှ MPU Debit Card Promotion အစီအစဉ်များဖြင့် ပြပွဲတွင်ပါဝင် ပြသခဲ့ပါသည်။