ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းခြင်း၊ ဝယ်ခြင်း၊လွှဲပြောင်းခြင်းအတွက် ငွေပေးချေမှု၊ ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ငွေပေးချေမှုနှင့် အခြားငွေပေးချေမှုများပြုလုပ်ရာတွင်
🔸 POS များတွင် MOB MPU Card များဖြင့်ပေးချေခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊
🔸 Payment Order ငွေပေးအမိန့်လွှာများဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊
🔸 Certified Cheque များဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊
🔸 Account Transfer (MOB စာရင်းအချင်းချင်း)သော်လည်းကောင်း၊
🔸 CBM Net: CCT (Customer Credit Transfer) (MOB စာရင်းမှအခြားဘဏ်စာရင်းများသို့အပြန်အ လှန်) ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊
🔸 CBM CTS (or) Image, Clearing System (MOB ရန်ကုန်ဘဏ်ခွဲများ) ဖြင့်သော်လည်းကောင်း
စာရင်းပြောင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်၊ ငွေပေးချေမှုများကို အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *