တက္ကသိုလ်ပညာသင်ဆုစာရင်း

 • ကလေးများ၏ပညာရေးအတွက် ငွေစုဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း
 • MOB ဘဏ်မှ တက္ကသိုလ်ပညာသင်ဆုများအား အထောက်အပံ့ဖြစ်စေရန်နှင့် မြန်မာလူငယ်လူရွယ်များ၏ အနာဂတ်အား မြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် တက္ကသိုလ်ပညာသင်ဆုများအား ထောက်ပံ့ပေးလျှက်ရှိပါသည်။

Product Features

 • တက္ကသိုလ်ပညာသင်ဆုစာရင်းအတိုးနှုန်းမှာ တစ်နှစ်လျှင်  .၂ %  ဖြင့်  (ငွေကျပ် –  ၁၀,၀၀၀/-  မှ  ၁၀,၀၀၀,၀၀၀/- အတွင်း)

 • အနိမ့်ဆုံး စုငွေ ၅,၀၀၀ ကျပ် မှ အမြင့်ဆုံး စုငွေ ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်ထိ ငွေစုနိုင်ပါသည်။
 • UESS စာရင်း (၅) မျိုးရှိပါသည် –
UESS 1

ကျပ် ၅,၀၀၀
လစဉ် ပေးသွင်းရမည်

UESS 2

ကျပ် ၆,၀၀၀
လစဉ် ပေးသွင်းရမည်

UESS 3

ကျပ် ၇,၀၀၀
လစဉ် ပေးသွင်းရမည်

UESS 4

ကျပ် ၈,၀၀၀ နှင့် ၉,၀၀၀
လစဉ် ပေးသွင်းရမည်

UESS 5

ကျပ် ၁၀,၀၀၀ နှင့် အထက်
လစဉ် ပေးသွင်းရမည်

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

စာရင်းဖွင့်လှစ်ရန်အတွက်

 • ကျောင်းသားသည် အသက် (၁၂) နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်
 • မွေးစာရင်းနှင့် အိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူ
 • မိဘ သို့မဟုတ် အုပ်ထိန်းသူ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ

UESS စာရင်းဖွင့်လှစ်သည့်အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်များ ရရှိရန်

 • ဘဏ်မှသတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား လိုက်နာမှုရှိသည့် UESS စာရင်းများသာ အကျုံးဝင်ပါသည်။
 • UESS Passbook နှင့် တက္ကသိုလ် ဝင်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်သောစာရွက်စာတမ်းများ ပြည့်စုံစွာတင်ပြရမည်။

Terms & Conditions

 • တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်သည့်အခါတွင် စာရင်းထဲတွင်ရှိသည့် စုစုပေါင်းငွေပမာဏအတွက် ၃%အတိုးအား ဘဏ်မှ ပေးအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
 • တက္ကသိုလ်သို့အောင်မြင်စွာဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိပြီးသည့်အခါ ငွေဆက်လက်သွင်းရန်မလိုပါ။
 • ၃ လဆက်တိုက် ငွေသွင်းရန်ပျက်ကွက်ပါက (အကျိုးအကြောင်းခိုင်လုံမှုရှိပါက) UESS စာရင်းအား သာမန်ငွေစုဘဏ်စာရင်း အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
 • MOB ဘဏ်မှ ပေးအပ်သည့် ပညာသင်ဆုမှာ ပညာရေးထူးချွန်ထက်မြက်သည့် ကျောင်းသား/သူများ (ဂုဏ်ထူး ၅ ခု နှင့် ၆ ခုရရှိသူ များ) အတွက် ဂုဏ်ထူး ၅ ခုရရှိသူအတွက် ကျပ် ၄၀,၀၀၀ နှင့် ဂုဏ်ထူး ၆ ခုရရှိသူအတွက် ကျပ် ၆၀,၀၀၀ အား UESS စာရင်းတွင် စုထားသည့် စုစုပေါင်းငွေအပြင် ထပ်ဆောင်းပေးအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
 • UESS စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားခြင်း ၃ နှစ်ပြည့်မြောက်ပြီးပါက လိုအပ်လျှင် စုဆောင်းထားရှိသည့် ငွေပမာဏ၏ ၈၀% အား ချေးယူနိုင်ပါသည်။