အငှားဝယ်စနစ်ဝန်ဆောင်မှု

လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၊ ရုံးသုံးပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ရွှေ၊ ကွန်ဒိုမီနီယမ်၊ လုပ်ငန်းသုံးစက်ပစ္စည်းများ၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များနှင့် မော်တော်ယာဉ်များဝယ်ယူခြင်းအတွက် အငှားဝယ်စနစ်ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။

ငှားရမ်းကာလ

 • မြန်မာငွေကျပ်သန်း ၅၀၀ အောက်အတွက် ၁ နှစ်၊ ကျပ်သန်း ၅၀၀ နှင့် အထက်အတွက် ၂ နှစ်မှ ၅ နှစ်အထိ

လက်ငင်းပေးချေရမည့်ပမာဏ

 • အနည်းဆုံး ၃၀% လက်ငင်းပေးချေရမည်ဖြစ်ပြီး လစဉ်ပေးရမည့်ပမာဏ

အတိုးနှုန်းနှင့် ဝန်ဆောင်ခနှုန်းထား

အတိုးနှုန်း တစ်နှစ်လျှင် (၁၀.၀၀%)
ဝန်ဆောင်ခ (၁.၀၀%)
ကော်မရှင်ခ (၁%)
နောက်ကျကြေး တစ်ရက်လျှင် (ဝ.၁၀%)

လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ

အငှားဝယ်စနစ် (Hire Purchase) ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွင် Authorized Dealer လျှောက်ထားသူသည် Company အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါက

 • သက်တမ်းရှိ ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်နှင့်ထုတ်ကုန်/သွင်းကုန်လိုင်စင်
 • ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်
 • သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းနှင့်သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း
 • အရှုံးအမြတ်စာရင်းနှင့်လက်ကျန်ရှင်းတမ်း
 • အမြတ်ခွန်ပြေစာများ
 • မှတ်ပုံတင်၊အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းမိတ္တူနှင့်ပတ်စပို့ဓါတ်ပုံ (၁)ပုံစီ
 • ရောင်းချလိုသည့်ပစ္စည်း/ကုန်စည်အမျိုးအမည် ၊ ဈေးနှုန်း ၊ အရေအတွက်နှင့် လစဉ် ရောင်းချလိုသည့် ကုန် စည်တန်ဖိုးကိုဖော်ပြရန်
 • ပစ္စည်း/ကုန်စည်၏ဓါတ်ပုံနှင့်အဆောက်အဦးဓါတ်ပုံများ
 • ပစ္စည်း/ကုန်စည်ကိုဝယ်ယူတင်သွင်းခဲ့သည့်အထောက်အထားများ

ရောင်းချမည့်ပစ္စည်း/ကုန်စည်သည် မော်တော်ယာဉ်များ၊ စက်ယန္တရားများနှင့် လုပ်ငန်းသုံးစက်ပစ္စည်များဖြစ်ပါက

 • စီးပွား/ကူးသန်းဝန်ကြီးဌာန၊ကုန်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်လက်မှတ်
 • မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းခွင့်ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ၏ မော်တော်ယာဉ် အရောင်းစင်တာဖွင့်လှစ် ရောင်းချခွင့် လက်မှတ်
 • ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏မော်တော်ယာဉ်အရောင်းဌာနမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
 • မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစား Chassis အမှတ်၊ Model အမှတ်များပါရှိသောဓါတ်ပုံ Catalogue နှင့်ရောင်းချ မည့်မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစား၊ ဈေးနှုန်း၊ အရေအတွက်နှင့်လစဉ်ရောင်းချလိုသည့် ပမာဏတန်ဖိုးကို အတည် ပြုတင်ပြရပါမည်။
 • အရောင်းစင်တာဓါတ်ပုံနှင့်ဂိုဒေါင်ဓါတ်ပုံများ
 • ဘဏ်တွင်စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်းနှင့်ငွေစုစာရင်း (Current A/C & Savings A/C) များဖွင့်လှစ်ရန်
 • ကုန်စည်ရောင်းချသူမှကုန်စည်ဝယ်ယူသူများအတွက်အာမခံသူ (Guarantor) အဖြစ်လက်မှတ်ရေးထိုးရန်

Buyer မှ ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါက

 • သက်တမ်းရှိ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်နှင့်ထုတ်ကုန် /သွင်းကုန်လိုင်စင်
 • ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်
 • သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းနှင့်သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း
 • လုပ်ငန်းလိုင်စင်မိတ္တူ
 • အရှုံးအမြတ်စာရင်းနှင့်လက်ကျန်ရှင်းတမ်း
 • အမြတ်ခွန်ပြေစာ
 • လုပ်ငန်းဓာတ်ပုံအထောက်အထားများ
 • မှတ်ပုံတင်၊အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းမိတ္တူနှင့်ပတ်စပို့ဓါတ်ပုံ
 • နေထိုင်ကြောင်းရပ်ကွက်/ကျေးရွာ၏ထောက်ခံချက်
 • (HP) လျှောက်ထားသူအတွက်အမှန်တကယ်ပေးလျော်နိုင်မည့်အာမခံသူ (Guarantor) (၂) ဦး
 • အချို့ကုန်စည်များအတွက် (Buyer ၏ Deposit A/C ) အားဘဏ်သို့အာမခံအဖြစ်တင်သွင်းခြင်း